Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • Phần mềm đánh dấu laser EZCAD

  • Thẻ điều khiển bằng laser

  • Hiệu chỉnh Camera Laser

  Tin tức Thông báo giao hàng khẩn cấp ---- Quan trọng

  Beijing JCZ Technology Co. Ltd

  Công ty TNHH Công nghệ Bắc Kinh JCZ(www.bjjcz.com) a high-tech enterprise certified by the Beijing Science & Technology Association, commits to the development of laser control system. ) một doanh nghiệp công nghệ cao được chứng nhận bởi Hiệp hội Khoa học & Công nghệ Bắc Kinh, cam kết phát triển hệ thống điều khiển laser. Based on features of laser machining, parts commonly used in internal laser equipment and problems found in laser machining, our company recommend a series of control systems, including laser marking /engraving/cutting/ imagery/weld, rotary marking, double axes mosaic marking...
  Danh mục phổ biến Tất cả các